HÄLLBY Entreprenad START | OM OSS | TJÄNSTER | REFERENSER | KONTAKTTJÄNSTER


HÄLLBY Entreprenad AB utför alla typer av markarbeten, små som stora uppdrag. Exempel på våra tjänster:

›› Husgrunder
›› Markberedning
›› Materialtransport
›› Lyft av diverse
›› Nedgrävning
›› Kabeldragningar samt
›› Fiberdragningar
›› Täckdikning
›› Dränering/fuktisolering
›› Byte av VA-ledningar
›› Tomtplanering
›› Trädgårdsanläggning
›› Gång- och cykelvägar
›› Ekologiska dammar
›› Enskilda avloppsanläggningar
›› Anläggning av infartsvägar, parkeringsplatser m.m.

Vi levererar också sand, grus, krossprodukter, matjord m.m.

Tveka inte att höra av er för att resonera kring det ni vill ha utfört!
 
 
 
HÄLLBY Entreprenad AB
Överblick 2
155 93 NYKVARN

Copyright © 2011 hallbyentreprenad.se
info@hallbyentreprenad.se
070-735 68 04
IM Storm Webbyrå